SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

48.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10), članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 43/18 i 24/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske
banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta
Modernizacija postojeće javne rasvjete
u dijelu grada Krka

Članak 1.

U Odluci o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/18 i 18/19. u članku 2. riječi: »Rok korištenja: 31.12.2019.« zamjenjuju se riječima: »Rok korištenja: 31.03.2020.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-02/19-01/03

Ur. broj: 2142/01-01-19-8

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr