SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

56.

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj dana 22. studenoga 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o darovanju namještaja i opreme komunalnom
društvu Pesja-nautika d.o.o.

Članak 1.

Općina Omišalj daruje komunalnom društvu Pesja-nautika d.o.o., Kančinar 1, 51513 Omišalj, OIB: 01188402868, namještaj i opremu koju je nabavila u razdoblju od 1995. do 2017. godine kako bi se unaprijedio i poboljšao rad i funkcioniranje komunalnog društva.

Članak 2.

Ovlašćuje se Načelnica Općine Omišalj da s komunalnim društvom Pesja-nautika d.o.o. zaključi Ugovor o darovanju.

Članak 3.

Popis, naziv i vrijednost darovanog namještaja i opreme opisana je u karticama osnovnih sredstva iz poslovnih knjiga Općine Omišalj koje vodi Odsjek za proračun i financije zaključno sa datumom 30. studenog 2019. godine.

Temeljem kartica osnovnih sredstava utvrđena je nabavna vrijednost predmetne imovine u iznosu od 240.192,24 kn, a sadašnja vrijednost prije amortizacije za 2019. godinu iznosi 79.573,60 kn

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/19-01/33

Ur. broj: 2142-06-19-01-2

Omišalj, 22. studenoga 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Troglić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51513&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr