SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA MATULJI

67.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) i članka 43. stavka 3. točke 12. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/ 09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, i 7/18), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Općinski načelnik dana 22. studenoga 2019. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Dodatku 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/19, 13/19) - Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine (u daljnjem tekstu Pravilnik), u popisu radnih mjesta, radno mjesto pod brojem 3. Viši stručni suradnik za komunalni sustav mijenja se i glasi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

                                              Članak 2.

U Dodatku 1. Pravilnika, u popisu radnih mjesta, iza radnog mjesta pod brojem »8. Viši stručni suradnik za pravna pitanja« dodaje se novi broj radnog mjesta i to »8a.« koji glasi:

Članak 3.

U Dodatku 1. Pravilnika, u popisu radnih mjesta, opis poslova radnog mjesta pod brojem »15. Viši stručni suradnik za proračun i financije » mijenja se i glasi:

Članak 4.

U Dodatku 1., u popisu radnih mjesta iza radnog mjesta pod brojem »15. Viši stručni suradnik za proračun i financije« dodaju se radna mjesta pod brojem 15a i 15b koji glase:

Članak 5.

U Dodatku 1., u popisu radnih mjesta, radno mjesto pod brojem 20. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti mijenja se i dijelu opisa standarda i mjerila potrebnog stručnog znanja na način da glasi:

»OPIS STANDARDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA:

. magistar tehničke struke ili društvene struke ili stručni specijalist tehničke struke ili društvene struke

. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovorajućim poslovima ili ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za jedan stupanj niže obrazovanje ili ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za dva stupnja niže obrazovanje

. položen državni stručni ispit

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu sljedećeg dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-01/0038

Ur. broj: 2156-04-01/02-01/19-2

Matulji, 22. studenoga 2019.

Općinski načelnik

Mario Ćiković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51211&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr