SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

215.

Na temelju članka 268. stavak 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici, održanoj 21. studenog 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na odluku o davanju
u zakup poslovnog prostora radi obavljanja
zdravstvene djelatnosti

I.

Daje se suglasnost na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Broj: 01-60/20-7-19, koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije donijelo na sjednici održanoj 29. listopada 2019. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-25

Rijeka, 21. studenog 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=00001&odluka=215
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr