SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

205.

Na temelju članka 232. stavka 6. i 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 11. studenoga 2019. godine, donio je

ODLUKU
o podmirenju troškova pokopa posmrtnih ostataka
umrle osobe u slučaju nepreuzimanja tijela u roku
od 48 sati od nastupa smrti

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak zbrinjavanja tijela i pokop posmrtnih ostataka umrle osoba, za koje se u roku od 48 sati od nastupa smrti nitko nije javio radi preuzimanja tijela i organizacije pokopa, a za koje je utvrđeno prebivalište na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Troškovi pokopa posmrtnih ostataka umrle osobe iz članka 1. ove Odluke idu na teret proračunskih sredstava Primorsko-goranske županije.

Troškovi pokopa obuhvaćaju:

- troškove preuzimanja posmrtnih ostataka umrle osobe i prijevoza do groblja,

- troškove osnovne pogrebne opreme,

- troškove ukopa na općem polju.

Članak 3.

Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije, u suradnji sa zdravstvenom ustanovom u kojoj se tijelo, odnosno posmrtni ostaci nalaze, centrom za socijalnu skrb ili drugim državnim tijelom utvrđuje status umrle osobe u smislu preuzimanja obveze troškova pokopa.

 

 

Članak 4.

Prije isplate troškova pokopa, Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije dostavlja pisanim putem poziv pogrebniku da preuzme organizaciju i pokop posmrtnih ostataka umrle osobe.

Isplata troškova vrši se temeljem dostavljenog računa od strane pogrebnika.

Članak 5.

Iznimno, ako je pokojnik bio korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja, troškove pokopa posmrtnih ostataka umrlih osoba snosi nadležni centar za socijalnu skrb kod kojeg je pokojnik ta prava ostvarivao.

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ove Odluke obavljat će Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/19-01/38

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-42

Rijeka, 11. studenoga 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=00001&odluka=205
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr