SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

203.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 61/18), članka 30. stavka 2. i članka 38. stavka 1. alineje 2. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (br.1-09-2/19 od 14.01.2019.), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/ 16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 11. studenoga 2019. godine, donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja
Hrvatskog primorja Rijeka

I.

Mia Bjelkanović Žunić razrješuje se dužnosti članice Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

II.

Hrvoje Češarek imenuje se za člana Upravnog vijeće Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

III.

Mandat člana iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice iz točke I. koja se ovom Odlukom razrješuje, odnosno do 17. rujna 2021. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/19-01/38

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-36

Rijeka, 11. studenoga 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=00001&odluka=203
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr