SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

202.

Na temelju točke VII. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini (»Narodne novine« broj 2/19), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 2/19), točke IV. stavka 1. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko- goranske županije u 2019. godini (»Službene novine« broj 4/19), članka 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 4. studenoga 2019. godine, donio je

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu
skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se preraspodjela ukupno utvrđenih bilančnih sredstava po korisnicima i namjenama prethodno raspoređenih Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini (»Službene novine PGŽ« broj 4/2019).

II.

Odlukom raspoređen iznos centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije od 3.450.000,00 kn sa dodatnim sredstvima u iznosu od 416.100,00 kn ukupno iznosi 3.866.100,00 kn i raspoređuje se centrima za socijalnu skrb za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

.Centar za socijalnu skrb Crikvenica 473.000 kn

.Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj 248.170 kn

.Centar za socijalnu skrb Krk 278.800 kn

.Centar za socijalnu skrb Opatija 526.130 kn

.Centar za socijalnu skrb Rijeka 2.340.000 kn

III.

Centri za socijalnu skrb dužni su Primorsko-goranskoj županiji dostaviti financijske planove za 2019. godinu usklađene s točkom II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/19-01/37

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-11

Rijeka, 4. studenoga 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=00001&odluka=202
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr