SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
OPĆINA PUNAT

47.

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/ 13, 73/17 i 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/27 i 84/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 8/18 i 10/19) Općinsko vijeće Općine Punat, na 23. sjednici održanoj 22. listopada 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 2/18) članak 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za korisnike koji obavljaju djelatnost sezonski, utvrđuje se 6 obračunskih razdoblja tj. od 1. travnja do 30. rujna.«

Članak 2.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»U slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na slijedeći način:

. Davatelj usluge prvo utvrđuje (na temelju očitovanja vlasnika odnosno korisnika nekretnine sadržanog u Izjavi ili na drugi prihvatljiv način) - broj fizičkih osoba u kućanstvu

Zbrojem prethodno navedenih fizičkih osoba dolazi se do ukupnog broja fizičkih osoba na tom određenom obračunskom mjestu te se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava na način da se broj fizičkih osoba po pojedinom korisniku usluge (kućanstvu), stavlja u omjer s ukupnim brojem fizičkih osoba na obračunskom mjestu.«

Članak 3.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Smatra se da se nekretnina ne koristi kad je takvu izjavu dao vlasnik nekretnine uz prilaganje prihvatljivih dokaza o tome (npr. podataka o očitanju mjernih uređaja za potrošnju električne energije, potvrdom JLS o trošnosti građevine, kontinuirano ne trošenje vodnih usluga i sl.).«

Članak 4.

Članak 44. briše se.

Članak 5.

Članak 45. - 51. postaju članak 44. - 50.

Članak 6.

U Prilogu 1, Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je 15 (petnaest) dana prije početka korištenja usluge obavijestiti davatelja usluge o početku korištenja javne usluge.«

Članak 7.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-19-3

Punat, 22. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=51521&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr