SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
OPĆINA MATULJI

60.

Na temelju članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 41/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije» broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 29. listopada 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o autotaksi prijevozu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja te visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Članak 2.

1) Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.

2) Autotaksi stajališta na području Općine Matulji jesu:

- Matulji, Trg M. Tita, (ispred kbr. 3) - 1 mjesto

- Matulji, Ulica Vladimira Nazora - uz zgradu željezničke stanice kolodvora - 1 mjesto

3) U slučaju potrebe općinski načelnik može odrediti i druge lokacije za autotaksi stajališta.

Članak 3.

1) Autotaksi stajalište obilježava se vidno istaknutom oznakom na kolniku te odgovarajućim prometnim znakom.

2) Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi Općina Matulji.

Članak 4.

1) Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila.

2) Na autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila.

Članak 5.

1) Naknada za izdavanje dozvole utvrđuje se u visini od 450,00 kuna.

2) U slučaju da u mjesecu u kojem se donosi rješenje kojim se izdaje dozvola iznos iz stavka 1.ovog članka prelazi jednu desetinu prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Općini Matulji, za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole, naknada za izdavanje dozvole iznosi jednu desetinu prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Općini Matulji za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

Članak 6.

Rješenje kojim se izdaje dozvola za autotaksi prijevoz putnika donosi jedinstveni upravni odjel.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 011-01/19-01/0028

Ur. broj: 2156-04-01/01-01/19-4

Matulji, 29. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=51211&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr