SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 25. Petak, 18. listopada 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

42.

Na temelju članka 87. i 88. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH« broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine RH« 55/09. i 139/10.) i članka 48. i 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13. - pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 22. sjednici održanoj 16. listopada 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju
Vinodolske općine za Dječji vrtić u Triblju

Članak 1.

U Odluci o zaduženju Vinodolske općine za Dječji vrtić u Triblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 14/19. i 20/19.), članak 1. mijenja se i glasi:

»Općina Vinodolska općina zadužuje se putem kredita kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb, MB: 3929370, OIB: 26702280390, IBAN: HR4224930031011111116 za iznos: 9.235.000,00 kn (slovima:devetmilijuna dvijestotridesetpettisuća ). Valuta kredita: u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR, u svrhu: dodatna ulaganja na građevinskim objektima-izgradnja objekta dječji vrtić-gradnja vrtića Tribalj.«

Članak 2.

U preostalom dijelu Odluka o zaduženju Vinodolske općine za Dječji vrtić u Triblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 14/19. i 20/19.), ostaje neizmijenjena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/10

Ur. broj: 2107-03/19-01-1-10-212

Bribir, 16. listopada 2019.

 

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2115&mjesto=91253&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr