SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 25. Petak, 18. listopada 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

39.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.- pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 22. sjednici održanoj dana 16. listopada 2019. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA VINODOLSKE
OPĆINE ZA 2019. GODINU
(od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine)

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za 2019. godinusastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja / financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani po skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2019. godinu, kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji planirani su i izvršeni u Posebnom dijelu (II. Posebni dio) Proračuna za 2019. godinu, kako slijedi:

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/10

Ur. broj: 2107-03/19-01-10-208

Bribir, 16. listopada 2019.

 

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2115&mjesto=91253&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr