SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 25. Petak, 18. listopada 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

42.

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/18) Općinska načelnica donosi

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Općine Omišalj za 2019. godinu i projekcijama
proračuna za 2020. i 2021. godinu

Članak 1.

Općinska načelnica Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Načelnica) preraspodjeljuje proračunska sredstva na stavkama unutar razdjela 002, glave 00214, te programa: 1423 -Razvoj sporta i rekreacije, 1430 - Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja te 1431 - Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda, Proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Načelnica će o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestiti Općinsko vijeće Općine Omišalj u sklopu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu ili prilikom donošenja izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 3.

Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka je sastavni dio Proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/18-01/2

Ur. broj: 2142-06-19-01-17

Omišalj, 2. listopada 2019.

OPĆINA OMIŠALJ

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2115&mjesto=51513&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr