SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
OPĆINA PUNAT

43.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 22. sjednici održanoj 24. rujna godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/18, 18/18 i 10/19) članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 8,00 do 22,00 sata osim parkirališta iz članka 14. stavka 1. alineje 1., 2. , 3., 4. i 9. na kojima se parkiranje naplaćuje od 1. svibnja do 31. listopada u vremenu od 8,00 do 22,00 sata te za autobuse od 1. ožujka do 31. listopada od 8,00 do 22,00 sata.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-19-9

Punat, 25. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51521&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr