SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
OPĆINA PUNAT

41.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 8/18 i 10/19) Općinsko vijeće Općine Punat na 22. sjednici održanoj 24. rujna 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
PONIKVE VODA d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje PONIKVE VODA d.o.o. putem dva dugoročna kredita u iznosu od 37.000.000,00 kn i 18.000.000,00 kn, kod Privredne banke Zagreb d.d., za financiranje pokrića dijela financijske korekcije - neprihvatljivih troškova u sklopu EU projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« (KK.06.4.2.03.) pod sljedećim uvjetima:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora o sufinanciranju povrata dugoročnih kredita iz ove Odluke.

Članak 3.

Obvezuje se PONIKVE VODA d.o.o. da odmah po sklapanju ugovora o kreditu dostavi primjerak sklopljenog ugovora te nakon početka otplate kredita, izvješća o izvršenju obveza.

Članak 4.

Nacrti ugovora o dugoročnom kreditu, ugovora o sufinanciranju povrata dugoročnih kredita sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-19-6

Punat, 25. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51521&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr