SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

23.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13,8/18) općinski načelnik Općine Mrkopalj donio je

Plan prijma
u službu u Općinu Mrkopalj za 2019.godinu

I.

Ovim se Planom prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2019. godinu utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Općine Mrkopalj u 2019. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme , te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela općine utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-02-19-03

Mrkopalj, 11. siječnja 2019.

Općinski načelnik

Josip Brozović, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51315&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr