SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
OPĆINA VRBNIK

50.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/ 13, 25/13, 2/18 i 37/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik je na 16. sjednici koja je održana dana 11. rujna 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o suglasnosti
za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom
»Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole
i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica u naselju Vrbnik«,
na području Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom » Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica u naselju Vrbnik«, na području Općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/18) članak 4. mijenja se i glasi:

»Ukupna vrijednost projekta s PDV-om (kapitalnog projekta) iz članka 1. ove Odluke iznosi 12.500.000,00 kuna (dvanaestmilionapetstotisuća kuna ).«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Izvori sredstava osigurana za financiranje investicije su kako slijedi:

Iz vlastitog proračuna 5.224.325,93 kn

Iz proračuna Primorsko-goranske županije 300.000,00 kn

Iz proračuna RH 1.046.351,11 kn

Potpore ruralnom razvoju iz Europskog fonda za ruralni razvoj 5.929.322,96 kn«

Članak 3.

Ovaj Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 601-01/18-01/13

Ur. broj: 2142-07-03-19-2

Vrbnik, 11. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51516&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr