SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
OPĆINA DOBRINJ

37.

Na temelju članku 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/ 14) i članka 32. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09,10/13, 36/13 i 2/ 18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće na 21. sjednici, održanoj dana 19. rujna 2019. godine, donijelo je

II. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA
na području Općine Dobrinj u 2019. godini

Članak 1.

U Programu 1019 Razvoj civilnog društva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 43/18, 8/19) čl. 1. mijenja se i glasi:

»Programom 1019 Razvoj civilnog društva, financiraju se udruge s područja Općine Dobrinj, otoka Krka i Primorsko goranske županije s ciljem jačanja civilnog društva, sukladno prihvaćenim programima po pozivu za zadovoljenje javnih potreba na području Općine Dobrinj, koje provodi Povjerenstvo za provedbu javnih poziva, te ostalih potreba, kako slijedi:

JAVNE POTREBE CIVILNOG

DRUŠTVA A101901 260.000,00

- Centar za aktivnosti i terapiju
»Moj prijatelj« Njivice 6.000,00

- Udruga plavo-bijeli otok 4.000,00

- Udruga za zaštitu životinja »Felix« 6.000,00

- Udruga umirovljenika
Malinska-Dubašnica 15.000,00

- Udruga invalida rada Rijeka 1.000,00

- Društvo multiple skleroze PGŽ 1.000,00

- Udruga »Nada« Rijeka 2.000,00

- Udruga veterana Domovinskog rata 40.752,00

- Udruga hrvatskih liječnika
dragovoljaca Domovinskog rata
1991-1992 20.000,00

- LD Orebica Krk - LJ Fazan Dobrinj 62.548,00

- Klub liječenih ovisnika
»Gromače« Krk 5.000,00

- Udruga Dobrinjština - Eko liburnija 48.000,00

- HVIDRA Krk 17.000,00

- Udruga antifašista otoka Krka 15.000,00

- Auto klub »Krk« 2.000,00

- Udruga invalida kvarnerskih otoka 2.700,00

- KD »Sv. Petar« Gabonjin 10.000,00

- Moto klub Krk 2.000,00

KAPITALNE DONACIJE
VJERSKIM ZAJEDNICAMA K101902 100.000,00

OPTIČKA MREŽA INTERNETA K101906 1.632.000,00

- optička mreža interneta 112.000,00

- eki instalacije uz EU projekt - materijal 850.000,00

- eki instalacije uz EU projekt - radovi 670.000,00

ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA 212.000,00

- materijal za tekuće i investicijsko održavanje 24.000,00

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata 100.000,00

- održavanje Papinog perivoja Omišalj 17.000,00

- projekt uređenja zvonika Polje 50.000,00

- kameni stol i klupe park Dobrinj 21.000,00

STRATEGIJA DEMOGRAFSKE
OBNOVE T101911 0,00

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA A101912 24.000,00

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
ZGRADA K101913 400.000,00

- uređenje društvene prostorije Šilo 90.000,00

- uređenje društvene prostorije Polje 80.000,00

- uređenje prostorije Rasopasno 50.000,00

- zamjena krova ambulante Šilo 180.000,00

ZAŠTITA ŽIVOTINJA A101914 10.000,00

UKUPNO 2.638.000,00.«

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-38

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51514&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr