SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
OPĆINA DOBRINJ

34.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 126/12-proč. tekst 94/13 i 152/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), čl. 16. Zakona o proračunu (NN 87/ 08 i 136/12, 15/15), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09., 10/13, 36/13 i 2/18) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj dana 19. rujna 2019. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u obrazovanju na području
Općine Dobrinj u 2019. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u obrazovanju 1007 («Službene novine Primorsko goranske županije» 43/18, 8/19) čl. 2. st. 4 mijenja se i glasi:

»Za provođenje ovih navedenih redovnih aktivnosti (A) i tekućih (T) projekata osiguravaju se sredstva u proračunu kako slijedi:

SUFINANCIRANJE DJEČJEG

VRTIĆA 1.220.000,00 A100701

- sufinanciranje Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

OPREMA ZA VRTIĆ POLJE 52.000,00 K100703

- oprema za jaslice u privatnom vlasništvu

PROJEKT ŠKOLE 245.000,00 T100704

- proširenje škole

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 35.000,00 A100706

SUFINANCIRANJE OSNOVNE

ŠKOLE

- P.Š. DOBRINJ 300.000,00 A101708

DONACIJA S.Š. HRVATSKI

KRALJ ZVONIMIR KRK 10.000,00 A100709

STIPENDIJE UČENIKA I

STUDENATA 350.000,00 A100710

SUFINANCIRANJE NABAVKE

UDŽBENIKA 100.000,00 A100711

- sufinanciranje udžbenika 50.000,00

- nabava školskih udžbenika 50.000,00

SUFINANCIRANJE CIJENE

PRIJEVOZA 110.000,00 A100712

- sufinanciranje cijene prijevoza

»Autotrans« 50.000,00

- prijevoz srednjoškolci/studenti
kombi 60.000,00

PROJEKT ŠKOLSKE SPORTSKE

DVORANE 200.000,00 T100715

UKUPNO 2.622.000,00

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-35

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51514&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr