SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
GRAD RAB

49.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 97 i 94/13) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 18. rujna 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića »Pahuljica«

1. Gradsko vijeće Grada Raba daje prethodnu suglasnost na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Pahuljica«.

2. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Pahuljica« sastavni su dio ovog Zaključka, ali nisu predmet objave.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/05

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-1

Rab, 18. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51280&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr