SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
GRAD OPATIJA

85.

Na temelju članka 79. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije i to za Mjesni odbor Ika, Mjesni odbor Ičići, Mjesni odbor Poljane, Mjesni odbor Veprinac- Učka, Mjesni odbor Dobreć, Mjesni odbor Pobri, Mjesni odbor Opatija - Punta Kolova, Mjesni odbor Opatija- Vasanska, Mjesni odbor Opatija - Centar I, Mjesni odbor Opatija- Centar II, Mjesni odbor Opatija-Belveder, Mjesni odbor Opatija-Kosovo, Mjesni odbor Opatija-Volosko i Mjesni odbor Opatija-Tošina.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 13. listopada 2019. godine. Izbori se provode u vremenu od 8,00 do 19,00 sati.

II.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Grada Opatije, mrežnoj stranici Grada Opatije i u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 026-01/19-01/02

Ur. broj: 2156/01-01-19-1

Opatija, 19. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=10006&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr