SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97., 107/07. i 94/13.) te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine PGŽ« broj 40/09., 15/13., 30/13., 7/18. i 2/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 21. sjednici održanoj 24. srpnja 2019. godine, donijelo je

OSTVARENJE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU,
OSNOVNOM OBRAZOVANJU I
SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ZA 2018. GODINU

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

- Stipendije učenicima i studentima

- Programi dječjih vrtića i jaslica

- Programi osnovnog školstva

- Program Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata, te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u predškolskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Vinodolskoj općini odvija se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- stipendiranje nadarenih učenika i studenata,

- subvencija boravka djece u vrtićima,

- subvencioniranje programa u osnovnim školama,

- subvencioniranja programa osnivanja dječjeg vrtića i osnivanje istog u vlasništvu Vinodolske općine

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Vinodolske općine i susjednih Gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2018. GODINU

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama Vinodolske općine. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Vinodolske općine. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za realizaciju i provođenje svih aktivnosti spomenutih u ovom Programu u proračunu Općine Vinodolske općine za 2018. godinu osiguravaju se proračunska sredstva u iznosu od 2.625.000,00 kn i raspoređuju kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 9.

OSOBA U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/19-01/7

URBROJ.2107-03/19-01-200

Bribir, 24. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2110&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr