SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

33.

Na temelju članaka 14., 15., 16. i 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/09 i 15/16) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 5. srpnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila

Članak 1.

U Odluci o javnim parkiralištima na području općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/19) u članku 9. stavak 1., iza riječi Kančinar, dodaje se nova riječ: Krčine.

Članak 2.

Ova dopuna Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/19-01/32

Ur. broj: 2142-06-19-01-3

Omišalj, 5. srpnja 2019.

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=51513&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr