SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
GRAD CRES

28.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 27. lipnja 2019 godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o ispravku tehničke pogreške Urbanističkog plana
uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja
NA 7 i površina izdvojenih namjena,

Članak 1.

Ispravlja se tehnička pogreška u grafičkom dijelu Elaborata na kartografskom prikazu br. 4. »Način i uvjeti gradnje« koja je sastavni dio Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena ( u daljnjem tekstu: Plana) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije» broj 45/07, 03/11, 53/12, 43/13, 09/16) na način da se kartografski prikaz br. 4. »Način i uvjeti gradnje« uskladi sa kartografskim prikazom br. 1 »Korištenje i namjena prostora« i ispravi oznaka »S1-2« u zoni južno uz ulicu Rialto u oznaku »M 1«. Grafički prilog sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 2.

Ovaj Zaključak o ispravku tehničke greške sastavni je dio Odluke o donošenju Plana.

Članak 3.

Ovaj Zaključak dostavit će se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije te će se pohraniti u pismohrani Grada Cresa.

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/18-1/6

Ur. broj: 2213/02-01/01-18-3

Cres, 27. lipnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=10002&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr