SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

29.

Na temelju članka 87. i 88. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH« broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine RH« 55/09. i 139/10.) i članka 48. i 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13. - pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 20. sjednici održanoj 29. svibnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o zaduženju Vinodolske općine za Centar Bribira

Članak 1.

Općina Vinodolska općina zadužuje se putem kredita kod HBOR-a Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb, MB: 3929370, OIB: 26702280390, IBAN: HR4224930031011111116 za iznos:800.000,00 kn (slovima:osamstotisućakuna) u svrhu uređenja centra Bribira (kolnik i nogostupi, parkirna mjesta, zelene površine).

Članak 2.

Jednokratna naknada za obradu (odobrenje) kredita u iznosu iz prethodnog članka, iznosi 4.000,00 kn tj. 0,50 % od iznosa odobrenog kredita.

Kamatna stopa: 1,75% godišnja, fiksna

Način otplate kredita: 10 godina, bez počeka, u jednakim tromjesečnim uzastopnim ratama.

Instrumenti osiguranja kredita: Mjenica korisnika kredita i Zadužnica korisnika kredita.

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik Vinodolske općine za potpisivanje ugovora o kreditnom zaduženju nakon dobivanja suglasnosti od Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu, a po prethodno dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za predmetno zaduživanje, dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 021-05/19-01/6

Ur. broj: 2107-03/19-01-1-5-189

Bribir, 29. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=91253&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr