SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

27.

Na temelju članaka 14., 15., 16. i 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/09 i 15/16) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 20.svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj
i visini naknade za parkiranje vozila

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se javna parkirališta na području Općine Omišalj i utvrđuje visina naknade za parkiranje vozila.

Članak 2.

Određuju se javna parkirališta u naselju Omišalj:

1. tri parkirališta u ulici Pod orišina,

2. parkiralište u ulici Kovačnica,

3. parkiralište u ulici Brgučena (na Lokvi),

4. parkiralište ispred Spomen parka,

5. parkiralište u ulici Bjanižov (prije kbr.1),

6. parkiralište u ulici Pušća,

7. parkiralište uz luku Pesja,

8. parkiralište u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, na platou D (do privođenja namjeni),

9. parkiralište u ulici Kančinar

10. parkiralište na Groblju Sv. Duh

11. parkiralište u ulici Lokvica

12. parkiralište u ulici Stran (kod trgovine)

13. parkiralište u ulici Veli kijec (Vodotoč).

Članak 3.

Određuju se javna parkirališta u naselju Njivice:

1. parkiralište u ulici Ribarska obala,

2. parkiralište u ulici Draga,

3. parkiralište u Primorskoj ulici uz park kod Plave terase,

4. parkiralište u ulici Krčine,

5. parkiralište u ulici Kralja Tomislava (ispod objekta Peharček),

6. parkiralište u Kijcu (kraj Društvenog centra Kijac),

7. parkiralište u Kijcu u ulici Starča,

8. parkiralište u ulici Stražbica,

9. parkiralište u ulici Kralja Tomislava ispred kućnih brojeva, kako slijedi: 38 - 42, 62 - 66, 72 - 74 i 98 - 110.

Članak 4.

Javna parkirališta mogu se organizirati i na privatnoj parceli, sukladno dokumentima prostornog uređenja, po prethodno pribavljenom odobrenju Općinskog načelnika Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik).

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik daje na zahtjev vlasnika parcele.

Članak 5.

Autobusi, teretni automobili i vozila za kampiranje, smiju biti parkirani samo na posebnim parkiralištima koja su za tu namjenu određena ovom Odlukom i to kako slijedi:

1. u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, autobusi se parkiraju na javnom parkiralištu u naselju Omišalj, ulica Poje (kraj Adria Polymers)

2. u razdoblju od 16. rujna do 31. svibnja, autobusi, teretni automobili i vozila za kampiranje parkiraju se na sljedećim javnim parkiralištima:

- u naselju Omišalj, na javnom parkiralištu u ulici Pod orišina (3. parkiralište), na javnom parkiralištu u Servisno-uslužnoj zoni Pušća (na platou D).

Vlasnik odnosno korisnik vozila koji ne parkira vozilo na mjestu koje je namijenjeno za parkiranje vozila u smislu stavka 1. ovoga članka, kaznit će se sukladno odredbama Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/ 09 i 15/16).

Članak 6.

Na javnim parkiralištima iz članka 2. točke 1., 3., 5., 7., 8. i 10., članka 3. točke 1., 2. i 3., vršit će se naplata parkiranja vozila u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna svakog dana od 7,00 do 21,00 sat.

Naplata parkiranja vozila može se vršiti i na parkiralištima u privatnom vlasništvu iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu pod naplatom vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s trgovačkim društvom u vlasništvu Općine Omišalj - Pesja-nautika d.o.o. ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom (odnosno ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte) prihvaćajući uvjete parkiranja propisane ovom odlukom.

Ugovor iz stavka 1. ne uključuje čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 8.

Visina naknade za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 6. stavka 1. ove Odluke određuje se kako slijedi:

a) na parkiralištima u ulici Pod orišina

- za svaki sat parkiranja - 5,00 kuna,

- za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 20,00 kuna,

b) na parkiralištu u ulici Brgučena (na Lokvi)

- za prvih pola sata - bez naknade,

- za svaki sat parkiranja - 7,00 kuna,

c) na parkiralištu u ulici Bjanižov (prije kbr. 1)

- za svaki sat parkiranja - 5,00 kuna,

- za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 20,00 kuna,

d) na parkiralištu uz luku Pesja

- za svaki sat parkiranja 7,00 kuna

- za svakih 12 sati parkiranja 20,00 kuna

- za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 40,00 kuna.

e) na parkiralištu u ulici Kančinar

- za svaki sat parkiranja 5,00 kuna,

- za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 20,00 kuna,

f) na parkiralištu u ulici Ribarska obala

- za svaki sat parkiranja 7,00 kuna.

g) na parkiralištu u ulici Draga

- za svaki sat parkiranja 7,00 kuna.

h) na parkiralištu u Primorskoj ulici uz park kod Plave terase

- za svaki sat parkiranja 7,00 kuna.

- za svakih 12 sati parkiranja 20,00 kuna

- za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 40,00 kuna.

i) na parkiralištu u ulici Krčine

- za svaki sat parkiranja 5,00 kuna

Visina naknade za parkiranje vozila korisniku koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu na parkiralištima iz stavka 1. točke a) do i) ovog članka određuje se u iznosu od 100,00 kuna dnevno (dnevna parkirna karta).

Visina naknade za parkiranje vozila korisniku koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu na parkiralištu iz stavka 1. točke j) ovog članka određuje se u iznosu od 500,00 kuna dnevno (dnevna parkirna karta).

Članak 9.

Na parkiralištima u ulicama Pod orišina, Pesja, Kančinar i Primorskoj ulici uz park kod Plave terase (za razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna), utvrđuje se cijena povlaštene parkirne karte, a koja iznosi:

- 30,00 kuna za vlasnike vozila koji imaju prebivalište na području Općine Omišalj i čije vozilo je prijavljeno na području Općine Omišalj,

- 30,00 kuna za vlasnika vozila zaposlenog u trgovačkom društvu, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi u vlasništvu Općine Omišalj i

- 300,00 kuna za vlasnike vozila koji na području Općine Omišalj imaju u vlasništvu nekretninu za stanovanje.

Članak 10.

Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s trgovačkim društvom u vlasništvu Općine Omišalj - Pesja- nautika d.o.o. ugovor iz članka 7. ove odluke uz korištenje dnevne parkirne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom javnom parkiralištu pod naplatom, a da pri tome nije koristio kartu u skladu sa člankom 8. stavkom 1. odnosno člankom 9. ove Odluke.

Dnevna parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište za koje je izdana, a vrijedi do isteka dana za koji je izdana.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/16 i 16/18).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/19-01/32

Ur. broj: 2142-06-19-01-1

Omišalj, 20. svibnja 2019..

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2103&mjesto=51513&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr