SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

39.

Na temelju članka 21. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine PGŽ« broj ___) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14 i 4/18), Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, dana 20. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine

Članak 1.

Visina naknade određuje se prema:

- vrijednosti zakupnine za 1 m2 korisne površine,

- zoni u kojoj se javna površina nalazi,

- vrsti zakupa s obzirom na duljinu trajanja zakupa,

- vrsti zakupa s obzirom na vrstu naprave i djelatnost koja se obavlja.

Zone zakupa određene su Odlukom o davanju u zakup javne površine.

Članak 2.

Visina zakupa javne površine određuje se dvojako:

- početni iznos zakupnine za nadmetanje putem javnog natječaja, te

- iznos zakupnine za dodjelu javne površine putem neposredne pogodbe.

Članak 3.

Visina jamčevine u javnom natječaju utvrđuje se u visini početne cijene za nadmetanje putem javnog natječaja obračunata na mjesečnoj razini, s time da se za potrebe ove Odluke mjesecom smatra vremensko razdoblje od 30 dana.

Članak 4.

Vrste zakupa s obzirom da duljinu trajanja zakupa su:

- stalan - zakup javne površine na rok duži od godinu dana,

- sezonski,

- povremeni/dnevni - za vrijeme kulturnih, sportskih i drugih manifestacija te prigodnih prodaja.

Članak 5.

                    *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Kod zakupa javne površine putem ugovora o zakupu, zakupnina se plaća mjesečno sa rokom dospijeća osmog dana u mjesecu, osim kod sezonskih zakupa, kod kojih je rok dospijeća 1. kolovoza.

Kod dodjele javne površine na korištenje putem odobrenja nadležnog Odjela, plaćanje se vrši odjednom prilikom izdavanja odobrenja.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 08, 19/10, 15/11, 24/13, 12/15 i 19/15).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu sljedeći dan od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/19-01/42

Ur. broj: 2107/02-04-19-2

Novi Vinodolski, 20. svibnja 2019.

GRADONAČELNIK

GRADA NOVI VINODOLSKI

Velimir Piškulić, oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2103&mjesto=51250&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr