SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA VRBNIK

32.

Na temelju članka 111. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/ 13, 2/18 i 37/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 14. sjednici koja je održana 25. travnja 2019. donijelo je

ODLUKU
o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju
službene iskaznice komunalnog redara

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuje izgled službene odore komunalnog redara te izgled i sadržaj službene iskaznice i oznaka komunalnog redara, način izdavanja i vođenja evidencije o iskaznicama i značkama komunalnog redara, te način korištenja službene odore, službene iskaznice i oznake komunalnog redara.

Članak 2.

Za vrijeme obavljanja službene dužnosti komunalni redar mora nositi službenu odoru.

Službena odora je zimska i ljetna, a dijelovi su:

- hlače zimske (muške/ženske),

- hlače ljetne (muške/ženske),

- suknja zimska/ljetna,

- zimska jakna 3/4 (muška/ženska),

- vesta (muška/ženska),

- ljetna majica (muška/ženska),

- košulja zimska (muška/ženska),

- terenske cipele (niske/ visoke)

Službena odjeća je klasičnog oblika i kroja.

Hlače su tamnoplave boje i izrađene su od tkanine.

Suknja je tamnoplave boje, izrađena je od tkanine, dužine do koljena.

Zimska jakna je crne boje, klasičnog kroja, 3/4 dužine, kopča se gumbima.

Košulja je pamučna, bijele boje s tankim uzdužnim svijetloplavim linijama.

Vesta je plave boje.

Ljetna majica je majica s ovratnikom (polo) plave boje kratkih rukava.

Niske terenske cipele su od crne kože s gumenim đonom, klasičnog kroja, a visoke terenske cipele su od crne kože s gumenim đonom, klasičnog kroja.

Zimska se odora nosi u pravilu od 15. listopada do 30. travnja, a ljetna od 1. svibnja do 14. listopada, osim ako pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, ovisno o vremenskim uvjetima, ne odredi drukčije.

Svaki dio službene odore ima uporabni rok.

Popis dijelova službene odore s naznakom roka uporabe, iskazan je u prilogu 1. koji je sastavni dio ove odluke.

Članak 3.

Službenu odoru izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju o izdanoj i vraćenoj službenoj odori.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži vrstu i količinu službene odore koja se izdaje, ime i prezime komunalnog redara koji je zadužuje, datum zaduženja, rubriku za napomenu i mjesto za potpis komunalnog redara.

Članak 4.

Osobi koja je raspoređena na radno mjesto komunalnog redara izdaje se nova službena odora.

Članak 5.

Pojedini dijelovi službene odore mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovom odlukom samo ako su oštećeni ili potpuno uništeni tijekom obavljanja službenih dužnosti.

Ako je do oštećenja ili uništavanja pojedinih dijelova službene odore došlo u uporabnom roku, a to nije posljedica obavljanja službene dužnosti komunalnom redaru će se izdati nova odora na njegov trošak.

Zamjenu oštećene ili uništene službene odore odobrava pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Uporabni rokovi službene odore komunalnom redaru produžit će se:

1. za vrijeme provedeno na bolovanju dužem od mjesec dana neprekidno,

2. za vrijeme provedeno na rodiljnom dopustu,

3. kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo manje od šest mjeseci,

4. u drugim slučajevima tijekom kojih nije obavljao poslove komunalnog redara.

Članak 7.

Komunalni redar kojemu prestane služba ili je raspoređen na drugo radno mjesto obavezan je vratiti službenu odoru koju je zadužio.

Članak 8.

Komunalni redar dužan je službenu odoru održavati urednom i čistom o svom trošku.

Komunalni redar ne smije otuđiti i prepravljati službenu odoru.

Članak 9.

Službena iskaznica komunalnih redara izrađuje se na punijem papiru bijele boje, dimenzija 85 x 55 mm i zaštićuje se prozirnim plastičnim omotom. Tekst na iskaznici ispisan je plavom bojom.

Obrazac službene iskaznice komunalnih redara (u daljnjem teksta: iskaznica) sadrži:

a) na prednjoj strani:

1. otisnuti grb Republike Hrvatske,

2. natpis Republika Hrvatska, Općina Vrbnik, Jedinstveni upravni odjel,

3. mjesto za fotografiju, veličine 28 x 32 mm, preko koje je u donjem lijevom kutu, otisnut pečat Jedinstvenog upravnog odjela,

4. ime i prezime nositelja iskaznice,

5. broj iskaznice.

b) na poleđini:

6. datum izdavanja iskaznice,

7. mjesto za pečat i potpis pročelnika,

8. upozorenje da iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 10.

Iskaznica komunalnog redara uz podatke navedene u članku 9. stavku 2. ove odluke na prednjoj strani sadrži i natpis: »SLUŽBENA ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA«, a na poleđini i tekst o ovlasti nositelja iskaznice.

Obrazac iskaznice komunalnog redara iskazan je u prilogu 2. koji je sastavni dio ove odluke.

Članak 11.

Oznake komunalnog redara sastoje se od značke i znakova prepoznatljivosti komunalnog redara.

Članak 12.

Značka komunalnog redara izrađena je od metala, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana, okruglog oblika, promjera 55 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu, na zrakastoj podlozi, grb je Općine Vrbnik. Srednji je niklani krug, promjera 40 mm, a sadrži u gornjem dijelu plavim slovima ispisan natpis: »KOMUNALNI REDAR«. Vanjski je krug mesingan, promjera 55 mm na kojem je istaknut tekst: »OPĆINA VRBNIK«. Na donjem dijelu značke nalazi se niklana traka u koju se plavom bojom upisuje broj značke.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od pernog čelika.

Članak 13.

Znakovi prepoznatljivosti komunalnog redara su krug i pravokutnik.

Krug je promjera 55 mm, izrađen koncem na plavoj podlozi i opšiven je crnim koncem, širine 3 mm. Na gornjem dijelu u polukrugu, izvezen je natpis: »OPĆINA VRBNIK« zlatnim koncem. Na gornjem dijelu u unutarnjem polukrugu, izvezen je natpis: »KOMUNALNI REDAR« zlatnim koncem. U središnjem krugu na zrakastoj podlozi izvezenoj zlatnim koncem izvezen je stiliziran grb Općine Vrbnik bijelim koncem. Nalazi se na lijevom rukavu veste, jakne, vjetrovke, sakoa i košulje.

Pravokutnik je duljine 12 cm i širine 2 cm, izrađen je koncem na plavoj podlozi sa zlatnim obrubom, a opšiven je crnim koncem. Unutar pravokutnika izvezen je natpis »KOMUNALNI REDAR« zlatnim koncem. Nalazi se na prednjoj, gornjoj desnoj strani majice, veste, vjetrovke, zimske jakne i kožne jakne.

Članak 14.

Komunalni redar nosi iskaznicu i značku u kožnom povezu crne boje trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 8 x 12 cm.

Na prednjoj strani kožnog poveza utisnut je suhim tiskom i zlatnom bojom grb Općine Vrbnik i natpis: »OPĆINA VRBNIK, Jedinstveni upravni odjel, »KOMUNALNI REDAR«.

Kožni povez komunalni redar nosi u džepu gornjeg dijela službene odjeće tako da pregib kožnog poveza u kojem je značka visi s vanjske strane džepa.

Predložak prednje stranice kožnog poveza iskazan je u prilogu 3. koji je sastavni dio ove odluke.

Članak 15.

Predložak značke iskazan je u prilogu 4., a predložak znaka prepoznatljivosti komunalnog redara u prilogu 5. koji su sastavni su dijelovi ove odluke.

Članak 16.

Iskaznicu i značku izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Iskaznica vrijedi od dana njena izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje službene dužnosti komunalnog redara.

Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama komunalnih redara.

Evidencija o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama komunalnih redara sadrži ime i prezime komunalnog redara kojemu su iskaznica i značka izdane, broj iskaznice i značke, datum izdavanja, datum povratka, odnosno poništenja iskaznice ili značke, potpis komunalnog redara te odjeljak za napomenu.

Članak 17.

Za vrijeme obavljanja službene dužnosti komunalni redar dužan je nositi iskaznicu i značku kojima se smiju koristiti samo u okviru svoje ovlasti.

Komunalnom redaru će se privremeno do dovršetka postupka oduzeti iskaznica i značka, ako je protiv njega pokrenut postupak zbog povrede službene dužnosti, istraga ili je podignuta optužnica.

Članak 18.

Komunalni redar kojem prestane služba ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka obavljanja poslova komunalnog redara, predati iskaznicu i značku Jedinstvenom upravnom odjelu.

Vraćena iskaznica se poništava i pohranjuje, a vraćena se značka pohranjuje i čuva u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 19.

Komunalni redar koji izgubi iskaznicu ili značku, odnosno na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka, odnosno oštećena iskaznica ili značka oglašena nevažećom u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Komunalni redar dužan je oštećenu iskaznicu ili značku predati Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 20.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/19-05/3

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 25. travnja 2019.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

Prilog 1.

*prilog se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=51516&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr