SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA VRBNIK

26.

Temeljem članka 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 86/16 i 3/18 ) i članka 42. Statuta općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09,15/13, 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2018. godine

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Vrbnik za 2018.godinu, utvrđen je rezultat, kako slijedi

- Prihodi: 13.670.634,76 kuna

- Izdatci: 12.192.833,04 kuna

- Višak prihoda:1.477.801,72 kuna

- Višak prihoda iz 2017. godine: 1.301.921,29 kuna

- Ostvareni višak prihoda na dan 31.12.2018. godine

iznosi: 2.779.723,01 kuna

Članak 2.

Sredstva viška prihoda u iznosu od 2.779.723,01 sastoje se od:

- Namjenskih sredstava za nerazvrstanu cestu Sv.Nedija- Grohot-Čerenec u iznosu od 1.530.119,76 kuna

- Namjenskih sredstava za e-punionice u iznosu od 62.750,00 kuna

- Naknada za ekspl.min.sirovina u iznosu od 14.840,00 kuna

- Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 643.008,73 kuna

- Ostali općinski prihodi u iznosu od 529.004,52 kuna

Sredstvima viška prihoda iz 2018. godine u iznosu od 2.779.723,01 kuna iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se namjenski za financiranje:

1. Nerazvrstava cesta Sv. Nedija - Grohot - Čerenec 1.530.119,76 kuna

2. Punionice i uređenje okoliša za e-bicikle 62.750,00 kuna

3. Strat. plan razvoja prometa - 236.300,00 kuna

4. Strat. plan razv. prometa - proc. utjec. na okoliš - 56.300,00 kuna

5. Povrat naknade za ekspl.min.sirovina u iznosu od 14.840,00 kuna

6. Uređenje Trga Sv.Ivana u iznosu 487.500,00 kuna

7. Nabava kioska u iznosu 165.000,00 kuna

8. Kult.dobro - uređenje zvonika 203.000,00 kuna

9. Elab.zašt.okol. nc Vajavina - Vojak 23.913,25 kuna

Ova sredstva raspoređena su u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbnik za 2019. godinu

Članak 3.

Ova Odluka o raspodjeli dijela viška prihoda iz 2018. godine stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/19-01/18

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 25. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=51516&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr