SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA VRBNIK

19.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), čl. 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13), članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Vrbnik za 2019. godinu sastoji se od:

Ukupnih prihoda u iznosu od: 30.840.485,00 kuna

Raspoređenih izdataka u iznosu od: 30.840.485,00 kuna

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci sastavni su dio ovog izvještaja po ekonomskoj klasifikaciji u Općem dijelu proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci u proračunu raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijeli Proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbnik za 2019. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/19-01/19

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 25. travnja 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=51516&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr