SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA MATULJI

26.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18 i 96/18) Općinski načelnik Općine Matulji dana 24. travnja 2019. godine, utvrđuje:

DOPUNU PLANA
prijma u službu za 2019. godinu

Članak 1.

U Plan prijma u službu za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 1/19) u članku 4. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U Odsjeku za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela u 2019. godini planira se popuniti jedno radno mjesto i to: Višeg savjetnika za komunalne poslove na neodređeno vrijeme.«

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6a. koji glasi:

»Izrazi koji se koriste u ovom Planu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.«

Članak 3.

Ove dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Općine Matulji.

Klasa: 011-01/19-01/0015

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-19-0001

OPĆINA MATULJI

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=51211&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr