SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 9. Petak, 12. travnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

12.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/08) Općinski načelnik Općine Baška, dana 2. travnja 2019. godine, donio je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana prijma u službu u 2019. godini

I.

U Planu prijma u službu u 2019. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 07/19) točka IV. mijenja se i glasi:

»Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2019. godini, u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, planira se zaposliti na neodređeno vrijeme:

·         na radno mjesto »voditelj Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša« - 1 izvršitelj,

·         na radno mjesto »viši stručni suradnik za kulturu, sport, građansku prevenciju i rad s udrugama« u Odsjeku načelnika - 1 izvršitelj.

Na određeno vrijeme, do 6 mjeseci, zbog očekivanog povećanja obujma posla, planira se zaposliti:

·         na radno mjesto »komunalni redar« u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj,

·         na radno mjesto »referent za komunalnu naknadu, spomeničku rentu i javne površine« u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj.

Ako tijekom godine prestane služba nekom od službenika, neovisno o razlozima, na upražnjeno radno mjesto će se, provedbom oglasa/natječaja, u službu primiti službenik, na određeno ili neodređeno vrijeme, ovisno o tome kakva je bila služba i na kojem je radnom mjestu radio službenik, kome je ista prestala.«

II.

Ove izmjene i dopune Plana prijma u službu u 2019. godini stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 119-01/18-01/2

URBROJ: 2142-03-02/1-19-3

Baška, 2. travnja 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2099&mjesto=10007&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr