SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

21.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/ 17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13, 18/ 14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 23. sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine donosi

I. Izmjene i dopune
Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite
kulturne i sakralne baštine za 2019. godinu

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Programa gospodarenja prostorom,imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2019. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 39/18) (u daljnjem tekstu »Program«)iznos od »6.360.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom od »13.006.000,00 kn«.

Stavak 3. istoga članka mijenja se i sada glasi:

»V. fazu uređenja plaže na Obali Petra Krešimira IV sufinancirat će Ministarstvo turizma u iznosu od 560.000,00 kn.«

Iza stavka 4. istoga članka dodaju se stavci 5. i 6. i 7. koji glase:

»Dogradnja dječjeg vrtića »Fijolica« sufinancirat će se iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u iznosu od 2.995.000,00 kn, te iz sredstava Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 515.000,00 kn.

Sanaciju dijela obalnog potpornog zida ispod Šetnice dr. Franje Tuđmana sufinancirat će Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u očekivanom iznosu od 550.000,00 kn.

Uređenje unutrašnjosti kuće braće Mažuranić sufinancirat će PGŽ u očekivanom iznosu od 300.000,00 kn.«

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se u tabelarnom prikazu, izraženo u kunama, kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/18-60/9

Ur. broj: 2107/02-01-19-3

Novi Vinodolski, 11. ožujka 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=51250&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr