SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

8.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 49. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinska načelnica Općine Omišalj, 30. siječnja 2019. godine, utvrdila je

PLAN
prijma u službu u Općinu Omišalj za 2019. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Omišalj za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u Upravni odjel Općine Omišalj u 2019. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel Općine Omišalj za 2019. godinu utvrđeni su u tablici u Dodatku I. ovog Plana, koji čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/19-01/2

URBROJ: 2142-06-19-01-1

Omišalj, 30. siječnja 2019.

OPĆINSKA NAČELNICA
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 

                                           *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=51513&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr