SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

9.

Na temelju odredbe članka 14. stavak 3. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/ 11, 50/13, 4/14, 16/14, 23/15, 27/15, 28/15, 10/16, 19/17 i 13/ 18) i 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke lokacijama privatnih parkirališta

Članak 1.

U Odluci o lokacijama privatnih parkirališta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) u članku 1. stavak 1. iza alineje 3. dodaje se nova alineja koja glasi:

-parkiralište u naselju Malinska na z.č. 360/5 u k.o. Bogović

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-02/2

URBROJ: 2142/05-04-01/1-18-5

Malinska, 28. veljače 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=51511&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr