SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

8.

Na temelju odredbi članka 4.a., 15. i 16. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/14, 23/15, 27/15, 28/15, 10/16, 19/17 i 13/18) i odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim
parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

U Pravilniku o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/16, 8/17, 13/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 4. stavku 2. riječ »lipnja« zamjenjuje se riječju »svibnja«.

U članku 4. stavak 3. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Cijena naplate parkiranja s uključenim PDV-om iznosi u 1. zoni 8,00 kn/h, odnosno 40,00 kn/dan (dnevna karta) ili 104,00 kn (dnevna parkirna karta s nalogom) za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom. Cijena naplate parkiranja s uključenim PDV-om iznosi u 2. zoni 7,00 kn/h, odnosno 30,00 kn/dan (dnevna karta) ili 91,00 kn (dnevna parkirna karta s nalogom) za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom.«

Članak 2.

U članku 13. stavku 2. i stavku 3. Pravilnika riječ »lipnja« zamjenjuje se riječju »svibnja«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 6. Pravilnika riječ »lipnja« zamjenjuje se riječju »svibnja«.

Članak 4.

Članak 22. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Visina naknade za parkiranje teretnih vozila iz članka 5. ovog Pravilnika na parkiralištu »Ježevo« iznosi:

-autobus 1.000,00 kn/dan

-autobus (u organizaciji turističke agencije)
50,00 kn/ dan

-kamion 20,00 kn/sat

-kamion s prikolicom ili tegljač 20,00 kn/sat

-kamper ili kamp prikolica 20,00 kn/sat

-kamper ili kamp prikolica 200,00 kn/dan

Cijena propisana stavkom 1. alineja 2. ovog članka odnosi se na autobuse u organizaciji turističke agencije sa sjedištem na području Općine Malinska-Dubašnica, koja ostvaruje višednevne aranžmane boravka turista u obiteljskom smještaju.

Organizator parkiranja za vozila iz stavka 1. ovog članka može naplatiti naknadu za parkiranje sukladno broju označenih parkirnih mjesta na parkiralištu »Ježevo«.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica će temeljem plaćene i preuzete parkirališne karte za parkiranje autobusa na parkiralištu »Ježevo«, izdati posebno odobrenje za prometovanje i zaustavljanje autobusa na propisanim mjestima u Općini Malinska-Dubašnica.»

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 211-01/13-01/1

URBROJ: 2142/05-01-19-77

Malinska, 28. veljače 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr