SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

7.

Na temelju članka 27. i članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 67/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene Novine Primorsko goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 28. veljače 2019. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica(»Službene Novine Primorsko goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) (u daljnjem tesktu: Odluka) u članku 2., stavak 2., točka 4. briše se.

U članku 2., stavak 7. Odluke, briše se.

U članku 9., stavak 1., točka 5. Odluke, briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/19-02/1

URBROJ: 2142/05-01-19-5

Malinska, 28. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=51511&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr