SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

11.

Na temelju članka 20. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/ 18), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 28. veljače 2019. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o lokalnim porezima

Članak 1.

U Odluci o lokalnim porezima (»Službene Novine Primorsko goranske županije« broj 39/18) (u daljnjem tesktu: Odluka) u članku 17., stavku 1., točka C). dodaju se nove podtočke 8., 9. i 10. koje glase:

»8. za postavljanje montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad za kućanstva/fizičke osobe 600,00 kn po korisniku/kućanstvu

9. za postavljanje montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad za korisnike pravne osobe i fizičke osobe-obrtnike 1.200,00 kn

10. Ako fizička osoba s prebivalištem na adresi na kojoj se nalazi prijavljen i obrt ili društvo s ograničenom odgovornošću ili izdvojeni pogon obrta ili društva s ograničenom odgovornošću u vlasništvu te fizičke osobe ili člana zajedničkog kućanstva podnese zahtjev za zakup javne površine za postavljanje montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad, smatrati će se da je korisnik pravna osoba odnosno fizička osoba-obrtnik i obračunati će se porez po tarifi za korisnike pravne osobe i fizičke osobe- obrtnike 1.200,00 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/19-02/1

URBROJ: 2142/05-01-19-7

Malinska, 28. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=51511&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr