SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
OPĆINA MATULJI

13.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpada (»Narodne novine« RH br. 94/13 i 73/17) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« RH br. 50/17) i čl. 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 4/15 pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je dana 31. siječnja 2019. godine sljedeću

ODLUKU
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada i usluge povezane s tom
javnom uslugom

Članak 1.

Odlukom o dodjeli obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Matulji dodjeljuje se komunalnom društvu KOMUNALAC d.o.o. sa sjedištem u Jurdanima, Jurdani 50/B, OIB: 30295003016, koje je kao davatelj i utvrđen Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom donesenoj na sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj dana 30. siječnja 2018. godine a ista je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« br. 2/2018.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje s važiti Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Juradani ( Službene novine primorsko-goranske županije br. 32/2014)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u »Službenim novinama PGŽ-a od kada se i primjenjuje.

KLASA: 011-01/19-01/0006

URBROJ: 2156/04-01-2-42-19-0001

Matulji, 31.01.2019

PODPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Grbac oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=51211&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr