SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

14.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 05. ožujka 2019. godine donijela je sljedeći:

ZAKLJUČAK

1.Prihvaća se Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Mali Lošinj, koji je sastojni dio ovog Zaključka.

2.Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 810-01/19-01/02

URBROJ: 2213/01-01-19-2

Mali Lošinj, 05. ožujka 2019.

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag.oec., v.r.

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=10005&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr