SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
GRAD CRES

8.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 28/10) i na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na 19. sjednici, održanoj 11. veljače 2019. donijelo je

ODLUKU O DOPUNI
ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 41/10, 37/14, 35/16), u članku 2., u tablici, iza točke 13., dodaje se nova točka 14. koja glasi:

14.       Viši stručni suradnik - voditelj EU projekta             6.         2,69
(privremeno radno mjesto)

Točke 14. do 19. postaju točke 15. do 20.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-1/4
Ur. broj: 2213/02-01-19-3
Cres, 11. veljače 2019. godine

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=10002&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr