SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

5.

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/ 08, 125/10, 102/11 i 83/12) i čl. 32. Statuta Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17- pročišćeni tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 16. sjednici dana 30. siječnja 2019. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije
za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izvedbu
10(20) kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kV
Sunčana10-(20)/0,4 kV Susak 1

Članak 1.

Članak 21. Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izvedbu 10(20) kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kV Sunčana10-(20)/0,4 kV Susak 1, KLASA: 947-01/17-01/55, URBROJ: 2213/01-01-18-9, od dana 20.12.2018. godine, mijenja se i glasi: »Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.«

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izvedbu 10(20) kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kV Sunčana10-(20)/ 0,4 kV Susak 1 stupa na snagu prvog dana od dana objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 947-01/17-01/55

UR.BROJ: 2213/01-01-19-14

Mali Lošinj, 30. siječnja 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=10005&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr