SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

12.

Na temelju članka 33. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 12/12, 43/12, 10/13, 37/13, 39/14, 16/15, 23/15, 7/16 i 16/16) te članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/ 17-pročišćeni tekst i 9/18) Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 31. siječnja 2019. godine donosi:

ODLUKU
o umanjenju vrijednosti jedinične zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Kao dodatna mjera poticaja gospodarstva vrijednost jedinične zakupnine za poslovne prostore utvrđene Odlukom KLASA: 372-01/06-01/06, URBROJ: 2213/01-01-06-3 od 25.01.2006., (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 3/06) godine u vlasništvu Grada Malog Lošinja umanjuje se za 20%.

Članak 2.

Odredbe iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se na obračun zakupnina zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja za mjesece ožujak, travanj i svibanj za 2019. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na sangu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 372-03/19-01/05

URBROJ: 2213/01-01-19-2

Mali Lošinj, 31.01.2019. godine

GRAD MALI LOŠINJ

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag.oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=10005&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr