SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

11.

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16 i 106/18), a u svezi članka 17. i 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 106/18.) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019., donijelo je

O D L U K U
o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno
po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada
Malog Lošinja

Članak. 1.

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 300,00 kn po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Grada Malog Lošinja u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA:402-01/18-01/13

URBROJ:2213/01-01-19-2

Mali Lošinj, 30. siječnja 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=10005&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr