SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

10.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/03, 6/10 i 10/13) i članka 32. stavka 1. točka 19. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja i to za:

1. Mjesni odbor ILOVIK, 5 članova

2. Mjesni odbor NEREZINE-SV.JAKOV, 5 članova

II.

Za dan provedbe izbora određuje se 17. ožujak 2019.godine, u vremenu od 08,00 do 19,00 sati.

III.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje mandat članovima vijeća mjesnih odbora iz točke I ove Odluke.

IV.

Redoslijed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi postupci za provedbu izbora provode se sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br.,13/03, 6/10 i 10/13).

V.

Ova Odluka stupa na snagu dana 10. veljače 2019. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na lokalnoj radio postaji, oglasnoj ploči mjesnog odbora, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Malog Lošinja.

KLASA: 013-03/19-01/01

URBROJ:2213/01-01-19-2

Mali Lošinj, 30. siječnja 2019

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=10005&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr