SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD KRK

3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - počišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju dva člana
Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja
Centra za kulturu Grada Krka

I.

U Natječajno povjerenstvo za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka imenuju se:

1. SERĐO SAMBLIĆ i

2. ANA BAJČIĆ HRGOVČIĆ.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-05/18-01/02

Ur. broj: 2142/01-01-19-4

Krk, 29. siječnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51500&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr