SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 1. Ponedjeljak, 21. siječnja 2019.
OPĆINA VRBNIK

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 59. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/ 18), a u svezi s Proračunom Općine Vrbnik za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 44/ 18), općinski načelnik Općine Vrbnik, donio je

PLAN
prijma u službu u Općini Vrbnik za 2019. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Vrbnik utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika za 2019. godinu.

II.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjelu Općine Vrbnik predviđeno je ukupno 5 radnih mjesta i to 4 službenika i 1 namještenik, a popunjeno je 4 radnih mjesta (3 službenika i 1 namještenik).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Vrbnik za 2019. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam jednog službenika u službu na:

- neodređeno vrijeme

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na mrežnoj stranici Općine Vrbnik.

KLASA: 400-01/18-01/86

URBROJ: 2142-07-01-18-2

Vrbnik, 31. prosinca 2018.

Općinski načelni
Dragan Zahija,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2091&mjesto=51516&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr