SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD KRK

65.

Na temelju članka 7., 8. i 69. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđenju osnivanja i dopune djelatnosti u novom
prostoru Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se i potvrđuje osnivanje Dječjeg vrtića Krk, koji je osnovan od strane pravnog prednika Narodnog odbora Općine Krk na temelju Odluke o osnivanju broj: 01-2799/1-1961 od 31. kolovoza 1961. godine i upisa u registar ustanova Trgovačkog suda u Rijeci temeljem Rješenja Posl. br. Fi-901/65-4 od 12. siječnja 1966. godine, kao i sve statusne promjene navedene Ustanove glede promjene naziva, sjedišta i usklađenja sa Zakonom o ustanovama od osnutka do posljednjeg upisa na temelju Rješenja Posl. broj: Tt-10/262-2 od 11. veljače 2010. godine, kojim je u registru ustanova Trgovačkog suda u Rijeci proveden upis promjene sjedišta i odredbi Statuta, kod ustanove pod tvrtkom/nazivom: Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan, sa sjedištem u Krku, Smokvik 7 (Prilog: Potvrda Trgovačkog suda u Rijeci, Posl.broj: R3-5363/ 2018. od 28. studenoga 2018. godine koja čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

Članak 2.

Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk obavlja svoju djelatnost u sjedištu Dječjeg vrtića u Krku, Smokvik 7 i u sljedećim područnim vrtićima:

1. Područni vrtić Omišalj, Baječ 19 C;

2. Područni vrtić Njivice, Stražbica 5;

3. Područni vrtić Malinska, Priko poja 9,

4. Područni vrtić Baška, Ditris 2;

5. Područni vrtić Vrbnik, Retec 5;

6. Područni vrtić Polje, Stanišće 12 i

7. Područni vrtić Vrh, Kosići 126.

Od 1. siječnja 2019. godine Dječji vrtić obavljat će djelatnost i u Područnom vrtiću Punat, Ulica Ivana Gorana Kovačića 81, sukladno Odluci o davanju suglasnosti na Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića »Lastavica« Punat Dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« Krk, KLASA: 025-02/ 18-01/01, URBROJ: 2142/01-01-18-12 od 27. studenoga 2018. godine i prethodne suglasnosti Ministarstva obrazovanja, KLASA: 601-02/18-03/00568, URBROJ:533-05-18- 0002 od 19. listopada 2018. godine.

Članak 3.

Prijavu za upis statusnih promjena (dopunu djelatnosti u novom prostoru) iz članka 2. ove Odluke u sudski registar ustanova podnijet će ravnateljica Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 025-02/18-01/10

URBROJ: 2142/01-01-18-4

Krk, 19. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51500&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr