SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD KRK

58.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu (»Narodne novine«, broj 7/18), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini (»Narodne novine«, broj 7/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2018. godinu

Članak 1.

U Odluci o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne potrojbe Grada Krka za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 21/18), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva, raspoređuju se na slijedeće rashode:

1.      Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 2.530.448,00 kn i to za:

·         plaće za redovan rad, prekovremeni radi i posebne uvjeta rada (bruto) u iznosu od 2.050.000,00 kn,

·         doprinos na plaće u iznosu od 480.448,00 kn,

2.      Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od
281.161,00 kn, i to:

·         naknade troškova zaposlenima u iznosu od
68.935,00 kn,

·         rashodi za materijal i energiju u iznosu od
85.800,00 kn,

·         rashodi za usluge u iznosu od 116.026,00 kn,

·         premije osiguranja u iznosu od 10.400,00 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 400-09/18-01/02

URBROJ: 2142/01-01-18-4

Krk, 19. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51500&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr