SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

69.

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 19. Statuta Općina Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13.prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odlukem o izradi
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
»Sportski centar Mavrinci«

Članak 1.

U članku 2. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Sportski centar Mavrinci« (SN PGŽ 21/ 18) u st. 1, alineja 1. brišu se riječi »planske oznake R1 i Z1«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.«

Članak 3.

U stavku 4. stavak 3., na kraju rečenice dodaju se riječi »i Z2«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. alineja 1. riječi »R2 i Z1« mijenjaju se riječima: »R1, R2, Z1 i Z2«.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Sportski centar Mavrinci« stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-16

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr