SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

63.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/ 17) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 13.prosinca 2018. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u
Općini Čavle za 2019. godinu

Članak 1.

Programom potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene:

a) socijalne zaštite (skrbi)

b) zdravstvene zaštite.

Članak 2.

Svrha socijalnog programa i zdravstvene zaštite je osigurati stanovnicima Općine Čavle viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji propisuje i osigurava država Republika Hrvatska.

Članak 3.

Cilj Socijalnog programa i zdravstvene zaštite je pomoć pri ostvarivanju osnovnih uvjeta za kvalitetniji život, pomoć starijim, bolesnim i nemoćnim i invalidnim osobama, te očuvanje zdravlja djece i odraslih.

Članak 4.

Program socijalne i zdravstvene zaštite sastoji se od sljedećih programa:

1) Program socijalne skrbi

2) Program zdravstvene zaštite

Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svim građanima Općine Čavle, kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna i zdravstvena zaštita (skrb).

Članak 5.

I. SOCIJALNA ZAŠTITA (SKRB)

Socijalna zaštita (skrb) ostvaruje se kroz sljedeće potprograme:

-subvencija troškova stanovanja (komunalne usluge i ostale režije stanovanja)

-jednokratne novčane pomoći

-novčane potpore starim i nemoćnim osobama

-poklon-paketi starijim osobama

-pomoć i njega u kući

-školske marende osnovnoškolcima

-subvencija za dječje vrtiće

-subvencije ugroženim stanovnicima

-subvencija za troškove prijevoza učenika i studenata

-subvencija za troškove prijevoza za djecu s posebnim potrebama

-potpore za obrazovanje

-naknada za novorođenčad

-ogrjev za socijalno ugrožene obitelji

-pomoć invalidima i hendikepiranima

-ostale pomoći

II. ZDRAVSTVENA SKRB

-Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu

-Zdravstvena zaštita

-Akcije u zdravstvu

-Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu

Članak 6.

U realizaciji navedenih Programa u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti sudjeluju članovi Socijalnog vijeća Općine Čavle, uz pomoć Centra za socijalnu skrb Rijeka, voditelja udruga, zdravstvenih djelatnika i institucija na području Općine Čavle.

Članak 7.

Cilj za 2019. godinu je zadržati i poboljšati postojeću razinu socijalne i zdravstvene skrbi.

Članak 8.

Financijska sredstva za ostvarivanje potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2019. osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2019.godinu u ukupnom iznosu od 1.615.000 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja na prijedlog izvršnog tijela Općine Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle za 2019. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 9.

Izvršno tijelo Općine Čavle putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izviješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću Općine Čavle.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019.godine.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac

 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr